slider

ღონისძიებარიცხვიდროპარტერიაივანიონლაინ ყიდვასაინფორმაციო ნომერი
ღონისძიებარიცხვიდროპარტერიაივანიონლაინ ყიდვასაინფორმაციო ნომერი
IYEOKA24 მაისი20:0040, 50, 60, 80, 100 ლარი25, 35 ლარი შეძენა 790906050
X ფაქტორი25 მაისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი-0322536435
საქველმოქმედო კონცერტი უსინათლო ვარსკვლავების მონაწილეობით30 მაისი20:0060, 100 ლარი30, 40 ლარი შეძენა 551150851
გვირილას კონცერტი31 მაისი16:00მოსაწვევიმოსაწვევი-577451150
X ფაქტორი1 ივნისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი-0322536435
ანსამბლი რუსთავი - იავნანას საქველმოქმედო კონცერტი2 ივნისი20:0025, 35, 45, 55, 75 ლარი10, 15, 20 ლარი შეძენა 0322374684
АРИЯ6 ივნისი20:0045, 65, 80 ლარი45 ლარი შეძენა 595005505
X ფაქტორი8 ივნისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი-0322536435
იამზე დოლაბერიძე - ვარსკვლავის გახსნის ცერემონიალი10 ივნისი20:0030 ლარი25 ლარი შეძენა
ბრავო ომარ 8014 ივნისი12:00 და 18:00მოსაწვევიმოსაწვევი599989996
X ფაქტორი15 ივნისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი-0322536435
ნატო მეტონიძე19 ივნისი20:0040, 45, 55 ლარი20, 30 ლარი შეძენა 0322915504
X ფაქტორი22 ივნისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი-0322536435
საქველმოქმედო აქცია კონცერტი25 ივნისი19:0020 ლარი10 ლარი577594159
X ფაქტორი29 ივნისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი-0322536435