ღონისძიება
რიცხვი
დრო
პარტერი
აივანი
ონლაინ ყიდვა
ღონისძიებარიცხვიდროპარტერიაივანიონლაინ ყიდვა
ერისიონი3 ივნისი20:0035, 50 ლარი10, 15, 20 ლარი
X ფაქტორი8 ივნისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი
X ფაქტორი15 ივნისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი
ბასტი ბუბუ21 ივნისი16:00, 19:0025, 35 ლარი15 ლარი
X ფაქტორი22 ივნისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი
Tango in red major26 ივნისი20:0065, 80 ლარი50, 70, 80 ლარი
X ფაქტორი30 ივნისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი
X ფაქტორი7 ივლისი20:00მოსაწვევიმოსაწვევი
ანსამბლი რუსთავი და სუხიშვილები8 ივლისი20:0015 ლარი10 ლარი