slider

ღონისძიებარიცხვიდროპარტერიაივანიონლაინ ყიდვასაინფორმაციო ნომერი
ღონისძიებარიცხვიდროპარტერიაივანიონლაინ ყიდვასაინფორმაციო ნომერი
X ფაქტორი29 ივნისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი-0322536435
ნატო მეტონიძე30 ივნისი20:0040, 45, 55 ლარი20, 30 ლარი შეძენა 0322915504
ნატო მეტონიძე1 ივლისი20:0040, 45, 55 ლარი20, 30 ლარი შეძენა 0322915504
X ფაქტორი6 ივლისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი-0322536435
X ფაქტორი13 ივლისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი-0322536435
X ფაქტორი20 ივლისი22:00მოსაწვევიმოსაწვევი-0322536435
თბილისის მე-18 ჯაზ ფესტივალი23 - 29 ოქტომბერი20:00TBATBA-032990599