შპს თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზი
ს/კ 203836625
მელიქიშვილის ქ. 1, თბილისი, საქართველო
ტელ: 032 2990099
Facebook გვერდი

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tbilisi State Concert Hall LLC
ID 203836625
1, Meliqishvilii Str., Tbilisi, Georgia
Tel: 032 2990099
Facebook Page